Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI oleh

Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI oleh….

A. Ir. Soekarno
B. Mr. Soepomo
C. Mr. Muhamad Yamin
D. Mr. Ahmad Subarjo
E. Mr. Kasman Singodimedjo

Jawaban :
A. Ir. Soekarno

Baca Juga :  Ctrl+N pada shortcut digunakan untuk