Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1870 yang membolehkan pemilik modal swasata asing menyewa tanah pribumi adalah

 Undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1870 yang membolehkan pemilik modal swasata asing menyewa tanah pribumi adalah….

A. Undang-undang perkebunan
B. Undang-undang agraria
C. Undang-undang perburuhan
D. Undang-undang permodalan
E. Undang-undang perdagangan

Jawaban :
B. Undang-undang agraria

Baca Juga :  Tokoh dibawah ini adalah tokoh pelawan penjajah di Aceh ialah