Tool yang digunakan untuk mendapat kesan bayangan pada objek adalah

Tool yang digunakan untuk mendapat kesan bayangan pada objek adalah…

A. Brush
B. Stroke
C. Crop
D. Dropshadow
E. Shape

Jawaban :
D. Dropshadow

Baca Juga :  Sikap awal yang dilakukan dalam melakukan gerak trekpas adalah