Rangkaian gerakan senam irama adalah kombinasi gerakan langkah dan

Rangkaian gerakan senam irama adalah kombinasi gerakan langkah dan…

A. Gerak tubuh
B. Ayunan tangan
C. Looppas
D. Keseimbangan
E. Kelentukan

Jawaban :
B. Ayunan tangan

Baca Juga :  Seseorang tidak akan dapat mencapai kesegaran jasmani apabila tanpa didasari dengan keadaan