Bentuk circuit training yang biasanya disusun dengan bentuk

Bentuk circuit training yang biasanya disusun dengan bentuk…

A. Menyambung
B. Melingkar
C. Memanjang
D. Lurus
E. Sejajar

Jawaban :
B. Melingkar

Baca Juga :  Dibawah ini manakah yang tidak termasuk kedalam tingkatan bahasa pemrograman komputer