Bahasa yang digunakan dalam sebuah teks ceramah adalah

Bahasa yang digunakan dalam sebuah teks ceramah adalah…

A. Efektif.
B. Ambigu
C. Bebas
D. Sesuka hati
E. Tidak baku

Jawaban :
A. Efektif.

Baca Juga :  Jarak dari awalan lompat jauh ialah